top of page

Bardzo prosta i szybka powtórka wish sentences i/ lub drugiego trybu warunkowego dla słabszych grup

Te zdania stworzyliśmy w celu przećwiczenia lub wprowadzenia zdań z wish w słabszych grupach. Większość podręczników do gramatyki bardzo szybko przechodzi do mieszania różnych trybów i różnych typów zdań z wish, do tego większość przykładów jest trudna z powodu słownictwa. Dlatego wciąż brakuje bardzo łatwych ćwiczeń z dużą ilością przykładów.

Zadania są ułożone tak, aby nie trzeba nic zmieniać przy rzeczownikach i przymiotnikach. Można skoncentrować się w pełni na czasownikach. Wystarczy kilka uniwersalnych początków:


I wish I was/ wasn’t,

I wish I could,

I wish I had/didn’t have,

I wish I knew

I wish I didn’t have to


Wprowadziliśmy to w słabej grupie nic prawie nie tłumacząc (tylko znaczenie), podaliśmy po jednym przykładzie na każdy z wzorów i od razu zaczęliśmy układać zdania. Szło super.


Zdania z wish można zapisywać. Uczniowe mogą dostawać po karteczce i mówić, a grupy, które już tę konstrukcję opanowały, mogą pokusić się o tworzenie zdań z wish w oparciu o usłyszane, a nie przeczytane zdania.


W takiej wersji nic nie trzeba kserować – czytamy po zdaniu, a uczniowie kolejno zamieniają je na wish sentences. Zdania można losować, możne też je wybierać nauczyciel, co jest wygodne przy dużym rozrzucie poziomu, bo można słabszym uczniom wybrać te z łatwiejszym słownictwem.


W ten sposób ćwiczymy jednocześnie rozumienie ze słuchu, gramatykę, mówienie i pamięć operacyjną. Na początku może to być trudne, ale warto próbować.Spróbowałam też użyć tych zdań do budowania zdań warunkowych. I znowu dzięki powtarzającym się schematom szło bardzo dobrze.


Np.: I have so many lessons today. → If I didn’t have so many lessons today, I would watch a film.


Tu też można pisać, mówić, ćwiczyć z karteczkami i ze słuchu.Można też spróbować zrobić odwrotnie: nauczyciel podaje zdanie warunkowe (lub zdanie z wish), uczniowie nie patrząc na karteczki starają sie podać zdanie, którym się posłużył.


Np.: If my car wasn’t so small I could take another suitcase. → My car is so small. I wish I didn’t have so many lessons today → I have so many lessons today.


Zamierzam też spróbować użyć kilku wylosowanych zdań do napisania opowiadania, w którym znajdą się utworzone z nich zdania z wish lub zdania warunkowe. Bardziej zaawansowane grupy mogą to zrobić ustnie.Zostawiłam je w formacie umożliwiającym łatwą edycję. Można je powiększyć i wydrukować na czymś sztywniejszym lub zalaminować aby były trwalsze. Oryginalny format jest dobry jeśli chcemy, żeby każdy uczeń dostał własny zestaw.

Comments


bottom of page